בשבילכם בכל שאלה

גולן לקס
העצמאות 20א'
חדרה
טלפקס: 04-6332-335
נייד:      050-6332-335